Essays about: "Sheep grazing"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the words Sheep grazing.

 1. 1. För- och nackdelar med sambete mellan nötkreatur och får

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Sanna Johansson; [2022]
  Keywords : sambete; nötkreatur; får; parasiter; elakartad katarralfeber; betesbeteende;

  Abstract : I denna litteraturstudie sammanställs och diskuteras vetenskapliga forskningsresultat rörande sambete mellan nötkreatur och får. Detta för att kunna se vilka fördelar eller nackdelar det finns som skulle kunna vara aktuella för den svenska köttproduktionen. READ MORE

 2. 2. Fårull som viltbetesskydd

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Victor Hägg; Carl Lundsgård; [2022]
  Keywords : fårull; betesskador; vilt;

  Abstract : Det svenska skogsbruket har under en tid haft problem med viltbete i ungskogen. Problemet är att när en plantas toppskott betas kan en krök bildas på plantan vilket ger en typ av nedklassning kvalitet längre fram i värdekedjan. Detta leder till en sämre ekonomi för skogsägaren. READ MORE

 3. 3. Parasitbörda hos betande lamm : relaterat till avmaskning och avvänjningsålder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mathilda Petersson; [2022]
  Keywords : mag-tarmparasiter; får; förstagångsbetande lamm; PGE; EPG; avvänjningsålder; avmaskning; tillväxt;

  Abstract : Mag-tarmparasiter är ett kostsamt och energikrävande problem vilket varje fårlantbrukare behöver hantera. I Sverige är de vanligaste parasiterna Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus spp. och Haemonchus contortus. READ MORE

 4. 4. En analys av vildrenars, fårs och kronhjorts nyttjande av saltstensplatser på norska fjäll i relation till avmagringssjuka (CWD)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Cecilia Johansson; [2021]
  Keywords : Avmagringssjuka; CWD Norge; vildren; kronhjort; tamfår; miljösmitta; saltstensplatser; viltkamera; maskininlärning;

  Abstract : A common practice in Norway is to let sheep, goats and cattle roam freely in the mountains during summer. They are provided with salt licks, which is mainly done by farmers having sheep on summer pasture. READ MORE

 5. 5. Effects of sheep grazing on plants adapting to climate change and rising temperatures

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Rán Finnsdóttir; [2020]
  Keywords : ForHot; Sheep grazing; Geothermal; Global warming; Climate change; Plant ecology; GróLind; Landgræðslan; Jarðhiti;

  Abstract : Global warming is expected to affect the arctic harsher than other regions of the globe. Many plant species will face conditions that contradict their adaptations in a warming climate. Changes in habitat can lead to drastic changes in biodiversity as well as exerting a strong selective pressure for plants to evolve and adapt quickly. READ MORE