Essays about: "Sida"

Showing result 1 - 5 of 429 essays containing the word Sida.

 1. 1. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Keywords : human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Abstract : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. READ MORE

 2. 2. Analysis of Mouse Whisker Movement Synchronicity

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Johanna Elisabeth de Voogel; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : In active sensing, sensory organs are actively controlled by the motor system to optimize stimuli acquisition. Coupling behaviour of animal models with electrophysiological signals could give us important insights in the workings of this active sensing in health and disease. In this work, a contribution is made towards this aim. READ MORE

 3. 3. Att bemöta våldsutsatta djur och människor : förekomst av handlingsplaner på smådjurskliniker i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sissi Carlsson; Elna Käll; [2020]
  Keywords : våld; våld i nära relationer; våld mot djur; sambandet; handlingsplan; hot; djur; husdjur; vanvård; misshandel;

  Abstract : Att våld i nära relationer korrelerar med våld mot djur är väl belagt i internationell forskning och är ett växande forskningsområde inom Sverige. Det anses finnas vissa svårigheter att från klinikernas sida inkludera djurägares levnadsförhållanden i anamnestagningen, då djurägares välfärd inte är klinikens primära ansvarsområde. READ MORE

 4. 4. Att låna en plats : temporär landskapsarkitektur som inkluderande gestaltningsprocess

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hermander; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; tillfällig landskapsarkitektur; medborgardeltagande; temporary urbanism; citizen participation;

  Abstract : Landskapsarkitektens roll som gestaltare av offentliga rum för med sig frågor som: vems är staden? Och: för vem byggs staden? Den senaste tiden har flertalet projekt inom temporär gestaltning uppkommit som involverat användare och medborgare på olika sätt. I denna uppsats undersöks den temporära landskapsarkitekturens potential att konkret kunna testa utformningsidéer och hur den fungerar i kombination med medborgardeltagande. READ MORE

 5. 5. Simulation-Based Stochastic Blockage Model for Millimeter-wave Communication

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Mihret Getye Sidelel; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Recently, the growing demand for high data rates in wireless communication, together with the scarcity of spectrum in existing microwave bands, has motivated the use of millimeter-wave (mmWave) bands for 5G and future wireless communications. Even though mmWaves are potential candidates for fulfilling this rising demand, they come along with their own drawbacks that need to be addressed. READ MORE