Essays about: "Sign language"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the words Sign language.

 1. 1. Lost in Translation : To what extent can sign language be used to translate the meaning of the text for hearing audiences in classical vocal music?

  University essay from Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Author : Natalie Jones; [2020]
  Keywords : sign language; art song; recital; classical voice; text translation; song interpretation;

  Abstract : The purpose of this project is to examine the extent to which sign language can be used as a means of communicating the text for hearing audiences attending classical vocal recitals. The project discusses historical practices for providing text translation of classical repertoire sung in foreign languages and gives an account of the increasing popularity of sign language interpretation for hearing audiences within the contemporary, commercial music industry. READ MORE

 2. 2. The Viability of Orwell's Newspeak : through the theory of Saussurean semiotics

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Author : Jennifer Lidfors Andersson; [2020]
  Keywords : Structuralism; semiotics; Saussure; Newspeak; 1984; Orwell; sign; linguistic community;

  Abstract : Set in the totalitarian society of Oceania, George Orwell’s 1984 illustrates how a government can exert complete control over its citizens through surveillance, manipulation, and more central to this essay, language. By employing a structuralist framework based on Ferdinand de Saussure’s research on semiotics and the system of language, this essay investigates the viability of Newspeak as a language. READ MORE

 3. 3. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Arvidsson; [2020]
  Keywords : naturresurshantering; landskapsarkitektur; naturvägledning; naturum; turism; gestaltning;

  Abstract : Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. READ MORE

 4. 4. Interpretation of Swedish Sign Language using Convolutional Neural Networks and Transfer Learning

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Gustaf Halvardsson; Johanna Peterson; [2020]
  Keywords : Sign language interpretation; machine learning; convolutional neural networks; transfer learning; image recognition; Teckenspråkstolkning; maskininlärning; convolutional neural networks; transfer learning; bildigenkänning;

  Abstract : The automatic interpretation of signs of a sign language involves image recognition. An appropriate approach for this task is to use Deep Learning, and in particular, Convolutional Neural Networks. This method typically needs large amounts of data to be able to perform well. READ MORE

 5. 5. The invocation of X

  University essay from Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Author : Klara Bothén; [2019-07-15]
  Keywords : Textil; Formgivning; Steneby;

  Abstract : Författarens egna ämnesord: textiles, history, cross stitch, embroidery, samplers.... READ MORE