Essays about: "Simon Gulve"

Found 2 essays containing the words Simon Gulve.

 1. 1. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peyman Saramolki; Simon Gulve; [2018]
  Keywords : arbetsliv; enkät; erfarenhet; intervju; jämförelse; konsult; kunskap; kunskapskrav; landskapsarkitektur; SLU; utbildning; yrkeserfarenhet; yrkesroll;

  Abstract : I denna uppsats jämförs relationen mellan landskapsarkitektprogrammen på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med yrkesverksamma landskapsarkitekter inom den privata sektorn som har varit aktiva i yrkeslivet högst tre år efter sin sista avslutade kurs. SLU:s landskapsarkitektprogram ligger på två olika universitetscampus, Ultuna och Alnarp, som båda för närvarande genomgår en förändring som påverkar den övergripande strukturen. READ MORE

 2. 2. Vaksala skateplaza : ett gestaltningsförslag för att främja skateboardåkning i det offentliga rummet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Simon Gulve; [2015]
  Keywords : gestaltning; multifunktion; offentligt rum; skateboard; skateplaza; torg;

  Abstract : Skateboardåkning är en av de aktiviteter som sker i offentliga rummet. Landskapsarkitekter är en av de yrkesgrupper som arbetar med att utforma just offentliga miljöer i städer. READ MORE