Essays about: "Simon Viklund"

Found 2 essays containing the words Simon Viklund.

 1. 1. Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Simon Viklund; [2015]
  Keywords : tjällossning; rundvirkestransport; vägstandard; bärighet; skogsbilväg;

  Abstract : Kraven på jämna leveranser av rätt råvara i rätt tid ökar ständigt inom svensk skogsindustri. För att säkerställa virkesleveranserna krävs bäriga skogsbilvägar. Detta är ofta ett problem under förfallsperioder, så som vid tjällossning och regniga höstperioder. READ MORE

 2. 2. Modeller för skattning av den vertikala fördelningen av biomassan på klena träd i röjningsgallringar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johan Hofmann; Simon Viklund; [2013]
  Keywords : Biomassafunktioner; biomassafördelning; skogsbränsle; konfliktbestånd; biomassauttag;

  Abstract : I samband med nya mål för energiförbrukningen har behovet av förnyelsebara energislag ökat. Ett sätt att möta detta ökade behov i Sverige är ett ökat uttag av skogsbränsle. Denna ökning skulle till stor del kunna bestå av ökat bränsleuttag i skog med hög stamtäthet och klena träd. READ MORE