Essays about: "Siri Fogelberg"

Found 2 essays containing the words Siri Fogelberg.

 1. 1. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Keywords : skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Abstract : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. READ MORE

 2. 2. Klimatanpassning : landskapsarkitektens yrkesroll och kunskapsbehov

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Gissén; Siri Fogelberg; [2017]
  Keywords : design; forskare; förvaltning; gestaltning; klimatanpassning; kunskap; planering; resiliens; utbildning; yrkesroll;

  Abstract : I och med klimatförändringarna står vi inför stora globala utmaningar. Vad blir landskapsarkitekters del i arbetet för resiliens och hur kan de bäst arbeta med klimatanpassning? Klimatanpassning behövs inom alla skeden av samhällsbyggnad. READ MORE