Essays about: "Sissela Campbell"

Found 1 essay containing the words Sissela Campbell.

  1. 1. Växtnäringseffekter av vintermellangrödor i no-tillsystem

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Andreas Campbell; Sissela Campbell; [2017]
    Keywords : no-till; vintermellangröda; mellangrödemix; bördighet; jordförbättring; mullhalt; kol; direktsådd; markbiologi;

    Abstract : Sedan vi tagit över en gård i Kullabygden, nordvästra Skåne, har vi letat efter olika sätt att öka lönsamheten. Marken har, sedan svinproduktionen försvann för 10 år sedan, brukats för växtodling utan tillförsel av organisk gödsel. READ MORE