Essays about: "Skåne"

Showing result 1 - 5 of 732 essays containing the word Skåne.

 1. 1. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Thomasine Eriksson; [2022]
  Keywords : trädgårdsmästarbostad; trädgårdshistoria; Tosterups slott; Tosterup; trädgårdsmästare;

  Abstract : Den här rapporten undersöker trädgårdmästarbostadens trädgård tillhörande Tosterup slott. Tosterup slott ligger i Tomelilla kommun, Skåne. Slottet och slottsparken har en lång och väl dokumenterad historia. Släkten Ehrensvärd har ägt slottet och dess ägor i flera generationer. READ MORE

 2. 2. A Case Study: Optimising PAP ambulance location with data and travel time analysis

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Author : Kurasinski Lukas; Tan Jason; [2022]
  Keywords : Data science; PAP; ambulance; travel time analysis; machine learning; optimization; case study; mental illness; Region skane; psychiatric ambulance; prehospital acute psychiatry; clustering; kmeans; regression; population coverage; area coverage; response time; ambulance station; data analysis;

  Abstract : The mental health concerns in Sweden have been increasing since the beginning of the 2000’s, where Skåne County in the southern parts of Sweden has shown to be slightly higher in a proportion of reported cases in comparison to other regions. To address the growing need for psychiatric healthcare, the health services of the region of Skåne (Region Skåne) have introduced a psychiatric ambulance unit as a part of first responders. READ MORE

 3. 3. Gestaltning av Sandskogsvägen 3 : en rumslig utformning

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olivia Tostrup; [2022]
  Keywords : gestaltning; rumslighet; rum; rumsskapande; växter; torr ståndort; sandjord; trädgårdsdesign design;

  Abstract : En trädgård kan ofta verka kal och otrygg, sakna estetiska element och vara alldeles för öppen till omgivningen. Mina egna tankar angående en trädgård är att den ska vara ens egen privata oas där trygghet är en viktig känsla som ska finnas hos en när man vistas där. READ MORE

 4. 4. Water sources' key role in the Vomb basin biosphere reserve. An analysis of ecosystem services.

  University essay from Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Author : Ousayma Bakir; [2022]
  Keywords : Ecosystem services analysis; biosphere reserve; water sources; classification; Vomb; Skåne; south of Sweden.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study was done to gain an understanding of the importance of 12 water sources that are in the Vomb biosphere reserve. To do so, an ecosystem services analysis that included the four following types of ecosystem services: provisioning, supporting, regulating, and cultural services, was conducted. READ MORE

 5. 5. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Keywords : naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Abstract : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE