Essays about: "Skalbolag"

Found 2 essays containing the word Skalbolag.

 1. 1. Betting on the jockey rather than the horse : a study on the determinants of mergers of SPAC IPOs

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johan Kajerdt; Andreas Rydberg; [2021]
  Keywords : Blank checks; Initial Public Offering IPO ; Mergers and Acquisitions M A ; Special Purpose Acquisition Companies; SPACs; Skalbolag; Börsnoteringar; Fusioner; Förvärv; Blank checks; Initial Public Offering IPO ; Mergers and Acquisitions M A ; Special Purpose Acquisition Companies; SPACs;

  Abstract : Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) are public shell entities uniquely constructed to acquire one or more privately held businesses. The transaction's structural characteristics put significant pressure on the management team's capabilities to find a suitable company to acquire within the predetermined time frame. READ MORE

 2. 2. Handel med skalbolag - ett avslutat kapitel?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Ann Bokinge; [2002]
  Keywords : Skatterätt; Law and Political Science;

  Abstract : Ett skalbolag är ett företag som i huvudsak innehåller likvida medel. Tidigare har en inkråmsöverlåtelse varit nödvändig för att ett skalbolag skall föreligga. Nu är det försäljningsprisets relation till de likvida medlen som är avgörande. READ MORE