Essays about: "Skaraborgsgrisen"

Found 1 essay containing the word Skaraborgsgrisen.

  1. 1. Skaraborgsgrisen : hur fungerar en leverantörsförening?

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Martin Nordström; Henrik Svensson; [2016]
    Keywords : grisproduktion; kooperativ; leverantörsförening; socialt kapital; social capital; Skaraborgsgrisen;

    Abstract : En leverantörsförening är en typ av kooperativ där medlemmarna går ihop och gör affärer tillsammans för att som en större aktör kunna nå bättre resultat än de kunnat göra på egen hand. Skaraborgsgrisen är en ekonomisk förening som består av grisproducenter från Skaraborg, vilka gemensamt förhandlar med slakterier för att uppnå ett slaktpris som medlemmarna är nöjda med. READ MORE