Essays about: "Skepticism"

Showing result 1 - 5 of 83 essays containing the word Skepticism.

 1. 1. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Keywords : Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Abstract : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. READ MORE

 2. 2. “Attitude is a little thing that makes a big difference” : Exploring the impact of marketing appeals on sustainable consumption

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Anton Rask; [2021]
  Keywords : marketing appeals; sustainability marketing; sustainable consumption; green marketing; appeals;

  Abstract : In today’s society, companies engage in sustainable efforts to lower the impact consumption has on the environment. To emphasize these efforts, companies utilize sustainable marketing to gain consumers’ attention. READ MORE

 3. 3. Dynamics of U.S. House Prices : A VECM Approach

  University essay from Umeå universitet/Nationalekonomi

  Author : Marcus Ryhage; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This paper aims to analyze the U.S. house price dynamics to estimate a long-term equilibrium price level for the U.S. READ MORE

 4. 4. Adoption of AI in Digital Design : A qualitative study about the effects on the profession

  University essay from Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Author : Emelie Edberg; Lea Beck; [2020]
  Keywords : Artificial Intelligence AI ; Digital Design; Graphic Design; Web Design; Machine Learning;

  Abstract : The development of new technology plays a major role in today's society and several different industries. While some technologies have more or less an impact upon the whole working sector, one of the more recent and controversial technologies is Artificial Intelligence (AI). READ MORE

 5. 5. Mat från naturen eller laboratorium : färgämnen från naturligt odlade trädgårdsprodukter och deras syntetiskt framställda motsvarigheter

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Linnea Kantis; [2020]
  Keywords : färgämnen; livsmedelstillsats; e-nummer; odling; trädgårdsgrödor; karotenoid; klorofyll; antocyan; betanin; azofärg;

  Abstract : Livsmedelstillsatser har använts i mat under lång tid och är vanliga i den mat vi konsumerar än idag. Det finns ett gediget regelverk kring livsmedelstillsatser och en livsmedelstillsats får inte användas utan att bli godkänd och klassad som säker av Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. READ MORE