Essays about: "Skogsägarförening"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word Skogsägarförening.

 1. 1. Uppföljning av drivningsentreprenad inom en skogsägarförening : utvärdering av utförda tjänster ur ett triadperspektiv

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ida Tjärnström; [2018]
  Keywords : skogsägare; tjänstemän; principalkomponentanalys; enkäter; skogtjänstekvalitet;

  Abstract : Privata skogsägares nöjdhet är viktigt för virkesköpande organisationer som är bero-ende av kontinuerliga virkesleveranser från skogsägare. Skogsägarens nöjdhet påverkas av hur denne upplever kvalitén på den avverkningstjänst som köpts i samband med virkesaffären, vilket direkt påverkas av den enskilda drivningsentreprenören som utför tjänsten åt virkesköpsorganisationen. READ MORE

 2. 2. Leder ökad medellängd på massaved till ökad prestation vid skotning i gallring?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Johan Nordstrand; Carl Philip Sandberg; [2018]
  Keywords : skogsekonomi; miljö; skogsägarförening;

  Abstract : The purpose of this project was to determine whether the production of a forwarder is more effective when the wood is cut into pieces with an average length of 4,8 meters compared to 4,5 meters. Before the test was carried out, a harvester felled and cut the wood in a total of eighteen sample surfaces. READ MORE

 3. 3. Framtidens skogsbruksplan

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Ronny Hallquist; [2018]
  Keywords : skogsekonomi; miljö; skogsägarförening;

  Abstract : Development of forestry management plans has been a concern during the last couple of years. In 2006 Skogforsk did a study that showed that the forestry management plan needed to be further developed. During 2017 a degree project was conducted on forest owners that owned forests in other communities than where they lived. READ MORE

 4. 4. Kontaktstrategi för en skogsägarförening : en benchmarking studie om kundkontaktmellan en skogsägarförening och dess medlemmar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Carolina Berg Rustas; Magnus Persson; [2017]
  Keywords : säljhinder; kontaktskapande; kundnöjdhet; arbetsprocesser; kommunikation;

  Abstract : Skogsägarföreningen har identifierat att ett av de största problemen för att uppnå mål kopplade till medlemsnytta ligger i förmågan att komma i kontakt med sina medlemmar. Med bakgrund av att skogsägarstrukturen förändrats under de senaste åren gjordes denna studie och genom en benchmarkingstudie undersöka vilka skillnader som finns mellan Skogsägareföreningens kontaktstrategi och kontaktstrategier hos företag i andra branscher med dokumenterat hög kundnöjdhet. READ MORE

 5. 5. Skogsindustriell råvaruanskaffning : hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Adam Skovdal; [2017]
  Keywords : feedback; förändring; identitet; job crafting; målkonflikter; målsättningar; rådgivning; stress; virkesförsörjning; virkesköpare; advice; change; feedback; goal conflicts; goal settings; identity; job crafting; wood supply; timber buyers;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin behöver höja sin totala konkurrenskraft och lönsamhet, eftersom lönsamheten generellt sett har sjunkit till icke-uthålliga nivåer. Det kommer inte räcka till med enbart kontinuerliga kostnadssänkningar och ökad effektivitet. READ MORE