Essays about: "Skogsbruk"

Showing result 1 - 5 of 352 essays containing the word Skogsbruk.

 1. 1. Strategic Planning for Climate Adaptation - a case study of Åre municipality

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Kajsa Kronkvist; [2022]
  Keywords : Climate change adaptation; municipal planning processes; landslide risk management; mountain tourist destinations; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Åre municipality, a well-known skiing resort in Sweden, has been classified as a primary risk area for landslides, due to a combination of global warming and increased pressure from expansion. The purpose of this study is to explore options to strengthen climate adaptation planning and reduce vulnerability in Åre. READ MORE

 2. 2. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Linnea Larsson; [2022]
  Keywords : changing climate; decision support system; forest damage; forest management; storm; trade-off; ; wind;

  Abstract : With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. READ MORE

 3. 3. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Kristina Häggström; Lukas Svangärd; [2022]
  Keywords : Drönare; Gallringsdrönare; Skogsbruk; Gallring;

  Abstract : Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. READ MORE

 4. 4. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Keywords : naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Abstract : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. READ MORE

 5. 5. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Keywords : Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Abstract : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. READ MORE