Essays about: "Skogsteknik"

Found 3 essays containing the word Skogsteknik.

 1. 1. Markberedarnas tekniska utveckling

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Daniel Frölén; [2019]
  Keywords : markberedning; skogshistoria; mekanisering; skogsteknik; aggregat; harv; högläggare;

  Abstract : Markberedning med efterföljande plantering eller frösådd blev allt mer en given åtgärd i det skogsbruk som bedrevs under 1940- och 1950-talet. Precis som i övrigt skogsbruksarbete tog mekaniseringen av markberedningsarbetet fart efter andra världskriget. READ MORE

 2. 2. Produktlansering i skogsmaskinsektorn : kundvärdet av sågenheten R5500

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Christoffer Stampe; [2017]
  Keywords : innovation; kapsprickor; kundnöjdhet; JPS Teknik; skogsteknologi; skördaraggregat;

  Abstract : Utveckling av ny och effektivare skogsteknik är en del av lösningen för att möta de klimatförändringar jorden står inför. Men detta kan vara en svår uppgift. Av alla produkter som lanseras på marknaden uppskattas endast 10 % överleva. READ MORE

 3. 3. Discrete Event Simulations in Forest Technology

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Author : Linus Jundén; [2011]
  Keywords : Discrete Event Simulation; Forest; Spatial entities; SimPy; Python; Planting Machine; Thinning; Diskret Event Simulering; Skogsteknik; Spatiala objekt; SimPy; Python; Planterings- maskin; Gallring;

  Abstract : Development of a tool for discrete event simulations in forest technology, dependent onspatial components, has successfully been initialized in this thesis project. These simulations may be used to optimize the way the forest is used and to evaluate new machine concepts in forestry. READ MORE