Essays about: "Skotare"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the word Skotare.

 1. 1. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Tobias Persson; [2020]
  Keywords : Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Abstract : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. READ MORE

 2. 2. Små beståndsgående skördares förutsättningar och potential i Sveriges gallringsskogar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Magnus Nilssen Klinga; [2020]
  Keywords : gallring; små skördare; skördarstorlek; snödjup;

  Abstract : I Sverige ägs ungefär hälften av den produktiva skogsmarken av privata skogsägare. Många privata skogsägare efterfrågar idag att få sina gallringar utförda av mindre maskiner och är beredda att betala extra för detta. READ MORE

 3. 3. HVO – vägen mot ett mer miljövänligt skogsbruk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Johan Mansikka; [2020]
  Keywords : HVO; biobränsle; skogsmaskiner; utsläpp; skördare; skotare;

  Abstract : För att skogsbruket fortsatt ska utvecklas och vara produktivt samtidigt som det är miljövänligt så krävs det nya innovationer som är lätta att implementera i dagens maskiner. Detta då skogsmaskiner tillverkas på en liten skala och marknaden i Sverige i princip endast består av ett maskinsystem, skördare och skotare. READ MORE

 4. 4. Kompetensprofil för skogsmaskinförare : en studie om vilket yrkeskunnande nyutbildad personal inom drivningsentreprenad förväntas ha

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Rasmus Vikström; [2020]
  Keywords : Kompetens; Drivningsentreprenör; Enkät; Utbildning; Skotare;

  Abstract : Behovet av avverkningsresurser förväntas att öka och redan idag är det svårt att rekrytera skogsmaskinförare till drivningsentreprenad. Det ställs stora kun-skapskrav på att beakta såväl ekologiska som sociala värden i samband med avverkning samtidigt som priserna på drivningstjänster pressas vid upphand-ling. READ MORE

 5. 5. Svenska drivningsentreprenörers affärsmodellsutveckling : en kvalitativ studie

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Patrik Hollsten; [2020]
  Keywords : Business Model Canvas; affärsstrategier; skogsbruk; innovation; skördare; skotare;

  Abstract : Under en längre tid har lönsamheten hos svenska drivningsentreprenörer varit låg och tuffa förutsättningar har präglat marknaden. För att vända trenden med låg lönsamhet och göra branschen mer attraktiv behöver innovationsförmågan öka hos drivnings-entreprenörer. READ MORE