Essays about: "Småland"

Showing result 1 - 5 of 113 essays containing the word Småland.

 1. 1. I armborstets spår : en undersökning av Nils Dacke och Dackefejdens nutida användning i delar av Småland

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Niklas Koserius; [2022]
  Keywords : Nils Dacke; Dackefejden; Emmaboda; Småland; minnesplatser; uppror;

  Abstract : Följande uppsats undersöker användningen av Nils Dacke och Dackefejden inom nutida socialt och politiskt arbete i delar av Småland. Uppsatsmaterialet består av semi-strukturerade intervjuer, observationer, och relevanta texter. READ MORE

 2. 2. Fältstudie om kalciums betydelse för potatisens skalkvalitet och lagringsförmåga

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Maria Weigl; [2022]
  Keywords : potatiskvalitet; skalfinish; kalcium; odling; mangan; zink; potatis;

  Abstract : Peel quality of the potato tuber is becoming increasingly important in potato cultivation. Consumers primarily demand potatoes that have an even, smooth, and fine peel. Tubers that have different types of scabs or other stains are rejected. In addition, farmers get paid more at higher peel quality. READ MORE

 3. 3. System perspective of rooftop solar PVs in the Swedish industry sector : A case study of GEHAB in Småland

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Author : Tim Wisme; [2022]
  Keywords : Cost-efficient energy solutions; Photovoltaic power; Solar PV; Electricity storage; Lithium-ion battery; Emission reduction; energy simulations; EnergyPLAN;

  Abstract : To reach the Swedish goal of reaching a completely fossil-free electricity sector by the year 2040, there is a need for an increased rate of installed renewable electricity sources. Companies have the opportunity to work towards this goal by investing in solar power technologies, which results in a lowered electricity bill, and an additional revenue when electricity is sold to the grid. READ MORE

 4. 4. Ljus i varje hus : en fallstudie om civilsamhällets engagemang och samverkan med kommunen på Oskarshamns landsbygder

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Andersson; [2022]
  Keywords : Lokalt engagemang; samverkan; civilsamhälle; lokala nätverk; landsbygdsutveckling; levande landsbygder; Oskarshamn;

  Abstract : Landsbygderna i Sverige likaväl som i många andra västerländska länder har mött många stora förändringar under de senaste decennierna, bland annat vad gäller en minskande och åldrande befolkning samt en förändrad ekonomi där tjänstesektorn fått en större betydelse. Förändringarna har resulterat i att tillgången till offentlig och kommersiell service minskat på många landsbygder, vilket försvårar möjligheten att leva utanför städer och tätorter. READ MORE

 5. 5. Performance Evaluation of a Photovoltaic/Thermal (PVT) Collector with Numerical Modelling

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Mila Ebrahim; [2021]
  Keywords : Solar energy; Renewable energy; Photovoltaic thermal collector; PV Thermal; PVT Collector; Performance; Numerical modelling; COMSOL Multiphysics; Ground Source Heat Pump; Solenergi; Förnybar energi; kominerad solcell solfångare; PVT panel; Prestanda; Numerisk modellering; COMSOL Multiphysics; Bergvärme;

  Abstract : In Photovoltaic/Thermal (PVT) technology, both PV and solar thermal technology are integrated in the same module for simultaneous electricity and heat production. Research has shown that there are multiple benefits from integrating PVT collectors with a ground source heat pump (GSHP) system, since it allows for seasonal storage of thermal energy over the year. READ MORE