Essays about: "Small Tourism Enterprises"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words Small Tourism Enterprises.

 1. 1. Personnel Instability, Personnel Management, and the Company Image of Small Tourism Enterprises in Remote Destinations : A Case Study of Abisko Mountain Lodge

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Yin Liu; [2020]
  Keywords : Tourism Sustainability; Tourism Personnel; Personnel Management; Small Tourism Enterprises; Remote Destinations;

  Abstract : In recent decades, tourism has been developed rapidly in the world. With such development, tourism sustainability has drawn great attention, especially in remote destinations. In Swedish Lapland, the studies have been focusing on social sustainability in terms of local communities and other external factors. READ MORE

 2. 2. Förändringsprocesser i småföretag : en fallstudie om småföretag som inför miljömärkningen Green Key

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Agnes Lindberg; Janice Blomqvist; [2019]
  Keywords : förändringsprocess; småföretag; miljöarbete; drivkrafter; Green Key;

  Abstract : Förändringar i organisationer sker kontinuerligt och de kan se väldigt olika ut. En förändring kan vara relevant när ett företag vill förbättra sitt miljöarbete. För att ett företag ska arbeta mer hållbart kan de införa en miljömärkning i sin verksamhet. READ MORE

 3. 3. Ecotourism, a tool that links Impact Investing to Conservation on the Ground? Conceptualizing the Case of Ecotourism and Conservation in Lao PDR

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Author : Jonas Aechtner; [2017]
  Keywords : Lao PDR; National Park; Impact Investing; Ecotourism; Eco-tourism; Tourism; Livelihood; Conservation and Development; Sustainable Development; Conservation; Laos; Southeast Asia; Social Sciences;

  Abstract : Environmental and forest conservation have long been perceived as a constraint to economic growth and development. With a growing understanding of the benefits from ecosystem services for people, and benefits for conservation when managed by local people, synergies between conservation and development have become more prominent. READ MORE

 4. 4. Drivkrafter och mål hos naturturism-företagare

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Erik Zander; [2013]
  Keywords : naturturism; socialt entreprenörskap; kvalitativ metod;

  Abstract : Naturbaserade turistföretag är ofta placerade på landsbygden och drivs småskaligt, många av de aktiviteter som bedrivs är säsongsrelaterade och de samarbetar ofta med de som använder sig av naturens resurser och med markägare. Målet med studien var att i en fallstudie utreda vilka drivkrafter som motiverar naturturismföretagare att bedriva sin verksamhet. READ MORE

 5. 5. The factors that Influence Participation and usage Decisions of Destination Management System (DMS) by regional SMTEs

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Author : Nazmul Hasan; Anil Kumar Pasupuleti; [2012]
  Keywords : Destination Management System; Destination Management Organizations; Small and Medium Sized Tourist Enterprises; Factors;

  Abstract : The tourist industry plays an immense role in the socio-economic development of different regions. Destination Management Systems (DMS) are significant in developing e-tourism. DMS integrate data from Small and Medium-Sized Tourism Enterprises (SMTEs) in order for tourists to find information about e.g. READ MORE