Essays about: "Smartphones"

Showing result 1 - 5 of 450 essays containing the word Smartphones.

 1. 1. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Author : Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Keywords : Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Abstract : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. READ MORE

 2. 2. Always Listening? : An Exploratory Study of the Perceptions of Voice Assistant Technology in Indonesia

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Anisa Aini Arifin; [2020]
  Keywords : Voice assistant; Indonesian market; Critical Discourse Analysis; Technology Acceptance Model; Ethical perception; Mediation theory;

  Abstract : Voice assistant technology on smartphones, smart speakers, or those on the wearable devices is one of the fastest-growing artificial intelligence applications in the market now. However, with the potential ethical issues related to the voice technology, it still has not been extensively covered in major markets such as Indonesia. READ MORE

 3. 3. Digital media in refugees’ everyday life and integration : a case study on the highly educated Syrian refugees in Scania

  University essay from Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Author : Jumana Khoja; [2020]
  Keywords : Social Sciences;

  Abstract : This thesis sets the goal to contribute to the field of diaspora studies from media and communication studies perspective by focusing on the neglected migrant group of highly educated refugees and their media use. This thesis aims to explore how highly educated refugees utilize digital media in their everyday life after their migration. READ MORE

 4. 4. Open-source algorithm for wearables in healthcare-applications

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Marcus Nordström; Anna Klingberg Brondin; [2020]
  Keywords : Step counting; Wearable; Open-source; Privacy; Healthcare;

  Abstract : I dagens samhälle har aktivitetsmätare blivit allt vanligare för att logga vår fysiska hälsa. Detta är något som även skulle kunna gynna och användas i sjukvårdssammanhang. Problemet är att dagens kommersiella aktivitetsmätare sparar personlig information och privat data på sina egna servar. READ MORE

 5. 5. How can machine learning help identify cheating behaviours in physical activity-based mobile applications?

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Elina Kock; Yamma Sarwari; [2020]
  Keywords : machine learning; human activity recognition; HAR; smartphone; mobile games; cheating;

  Abstract : Den här studien undersöker möjligheten att använda sig utav Human Activity Recognition (HAR) i ett mobilspel, Bamblup, som använder sig utav fysiska rörelser för att upptäcka om en spelare fuskar eller om denne verkligen utför den verkliga aktiviteten. Sensordata från en accelerometer och ett gyroskop i en iPhone 7 användes för att samla data från olika människor som utförde ett antal aktiviteter utav intresse. READ MORE