Essays about: "Snabb viktminskning"

Found 2 essays containing the words Snabb viktminskning.

 1. 1. Articles from Google rarely contains high qualityinformation about rapid weight loss for martial artsperformers : Critical review of articles on rapid weight-loss in martial artsperformers

  University essay from Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Author : Alexander Astrakos; Robin Kadergran; [2018]
  Keywords : Martial arts; weight loss; Diet; Content Analysis; Kampsport; Snabbviktminskning; Diet; Innehållsanalys;

  Abstract : Syfte Syftet med studien är att undersöka kvalitén och trovärdigheten i de insamlade artiklarna som har hämtats med Google - som beskriver snabba viktminskningsmetoder samt dito dieter för kampsportare. Metod Metoden utgick från fem sökfraser som är relaterade till viktminskning för kampsportare inför tävling. READ MORE

 2. 2. Effects of rapid weight loss on sports performance : A systematic review

  University essay from Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Author : Alexander Ferm; [2017]
  Keywords : Rapid weight loss; athletic performance; dehydration; hypohydration; systematic review; Snabb viktminskning; idrottsprestation; prestation; dehydrering; hypohydrering; systematisk granskning;

  Abstract : Aim and research questions: The aim of this study was to investigate the effects of rapid weight loss (RLW) in relation to physiological aspects, psychological aspects, and sport specific performance through a systematic review. This study further aimed to investigate what methods are being used when studying the effects of RWL. READ MORE