Essays about: "Snitsling"

Found 4 essays containing the word Snitsling.

 1. 1. Förplaneringsstrategins påverkan på gallringsskördarens produktivitet

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Ossian Persson; Gustav Frank; [2021]
  Keywords : gallring; planering; snitsling;

  Abstract : Sedan slutet av 60-talet och början av 70-talet har snitsling använts för att planera skogsbruksåtgärder och tydliggöra gränser som annars kan verka otydliga. Genom att märka upp träd med snitselband i olika färger och med olika betydelse lämnas ett budskap till de aktörer som ska vidta åtgärder i skogsbeståndet. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av traktplanering på SCA Skog

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Mattias Sjödin; [2012]
  Keywords : Traktplanering; Snitsling; Skördarförare;

  Abstract : This study is an analysis of a survey that harvester operators working for SCA Ångermanland Skogsförvaltning have been participating in. The purpose of this study is to try to show the harvester operators opinion about the forestry planning that SCA provides. READ MORE

 3. 3. Utvärdering av traktplanering på Holmen Skog

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Emil Fahlén; [2012]
  Keywords : Traktplanering; Snitsling; Skördarförare;

  Abstract : This study has been performed with the help of forest machine operators in order to improve the forestry planning at Holmen Skog Örnsköldsvik-region. For Holmen Skog forestry planning is basic for a successful forestry. In a survey I have investigated what can be improved in some areas that are planned for harvesting. READ MORE

 4. 4. GPS- & GIS-användning i drivningsprocessen hos Stora Enso SKog AB

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Anders Eriksson; [2007]
  Keywords : traktdirektiv; planering; maskinlag;

  Abstract : GPS (Global Positioning system) and GIS (Geographical information system) has been used for planning and inventory in the forest sector for more than ten years. The last years the development has come to equip harvesters and forwarders with GPS and GIS (GIT). READ MORE