Essays about: "Social Planning"

Showing result 1 - 5 of 1176 essays containing the words Social Planning.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Transportation infrastructure: a road to social development? : Exploring the effects of the extension of Hyllievångsvägen in Malmö, Sweden

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Stina Hansson; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Transport infrastructure is increasingly discussed in relation to social concerns as it matters for the ability of the urban population to manage and prosper in their daily lives. In this context, the study explores social effects and outcomes of physical interventions in the transport system that have been implemented as part of a strategy to address questions of social development in an urban/semi-urban context. READ MORE

 3. 3. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Keywords : blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Abstract : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. READ MORE

 4. 4. Health-promoting dense urban spaces? : people’s perception of public squares in Malmö

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Anna Jönsson; [2021]
  Keywords : urban densification; ; urban density; ; the city of Malmö; ; urban planning processes; ; physical and social aspects; human health outcomes; ; environmental perception; ; crowding; stress; pleasantness; dense urban places; stress restoration; ; attention theory; restorative environment; quantitative data; qualitative data; descriptive statistics; ; thematic analysis.;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents : a study of Ekebydalen allotment garden, Uppsala, Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Semhal Mehari Hadgu; [2021]
  Keywords : integration; urban agriculture; gardening; allotment garden; urban park; cultivation park; social wellbeing;

  Abstract : Background: Agriculture is among the relevant factors for the formation of cities and it has been an integral part of city life throughout history. Despite the increase in population growth, urban agriculture can offer a unique opportunity for improving the livelihood of individuals through the practice of growing food in urban green spaces. READ MORE