Essays about: "Social capital"

Showing result 1 - 5 of 866 essays containing the words Social capital.

 1. 1. CHALLENGES FOR CSOS LINKED TO FINANCIAL DEPENDENCY ON FOREIGN D0NORS. A case study of anti-corruption CSOs in Ukraine

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Peter Vervloet; [2020-04-30]
  Keywords : ;

  Abstract : Over the last 25 years anti-corruption policies have become inherent to the goal of building good governance within the field of development aid. Local anti-corruption civil society organisations (CSOs) in the countries of the former Soviet Union are important actors for demanding social accountability and legal reforms from their respective governments. READ MORE

 2. 2. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Sjöman; [2020]
  Keywords : bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Abstract : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. READ MORE

 3. 3. Factors affecting economic growth in sub-Saharan Africa : A panel data analysis of the factors that affect economic growth and the development of sub-Saharan African countries

  University essay from Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Author : Faith Semmanda; [2020]
  Keywords : Economic growth; population; foreign direct investment; corruption; democracy; life expectancy; education and economic freedom;

  Abstract : Economic growth rate differs largely between different countries. There are many opinions on which factors really affect the rate of growth in different economies and this causes debates. The factors that affect economic growth include political systems, social settings, economic freedom, human capital and institutional organization. READ MORE

 4. 4. Att våga våga : en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Östensson; [2020]
  Keywords : självhushållare; gröna vågen; ruralisering; meningsskapande;

  Abstract : Världen är i förändring och vi står inför en rad framtida utmaningar. Bland annat kommer fossildrivna städernas hegemoni utmanas allt mer i takt med att oljan blir dyrare att framställa. Det leder till en högre grad av ruralisering, men redan idag finns ett flyttmönster av stadsmänniskor in till landsbygden. READ MORE

 5. 5. Streets | Facades | Rooftops : Motifs of Duality in Lahore and Stockholm

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Shayan Firoz Khilji; Zehra Ahsan Chughtai; [2020]
  Keywords : solidarity; resilience; appropriation; visibility; international; diversity;

  Abstract : Old Lahore holds an ephemeral magic in its experiences, lying in the center of not only the city, but also a key component to all religious, spiritual and everyday activities, which expand beyond the horizontal planes. The vibrance of the old city threads itself into the dense urban fabric through its traditional jharokas (balconies) and intricately woven rooftops, these tendrils extend out to the modernized environment from which its identity is unique and unparalleled. READ MORE