Essays about: "Social-matching"

Found 1 essay containing the word Social-matching.

  1. 1. Improving movie recommendations through social media matching

    University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Author : Roman Kuroptev; Anton Lagerlöf; [2019]
    Keywords : Twitter; Collaborative filtering; Recommender systems; LSI; Top k; Social-matching;

    Abstract : Rekommendationssystem är idag väsentliga för att navigera den enorma mängd produkter tillgängliga via internet. Då social media i form av Twitter vid tidigare tillfällen använts för att generera filmrekommendationer har detta främst varit för att hantera cold-start, ett vanligt drabbande problem för collaborative-filtering. READ MORE