Essays about: "Sociala hänsyn"

Showing result 1 - 5 of 163 essays containing the words Sociala hänsyn.

 1. 1. Hållbart styrande i små och medelstora företag : en kvalitativ forskningsstudie om hållbara styrverktyg med hänsyn till företagets resurser

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Thea Lempiäinen; Carolina Witell; [2022]
  Keywords : hållbarhet; styrverktyg; SME; resursbaserad teori; begränsade resurser;

  Abstract : Att arbeta hållbart inom SME ses oftast som ett problem på grund av begränsade resurser. SME är i behov av en tydligare vägledning kring hur de kan arbeta med sina resurser på ett effektivt sätt. Tidigare forskning har fokuserat på antingen styrverktyg eller utvecklingen av hållbarhetsarbete. READ MORE

 2. 2. Evaluation of Bioenergy With Carbon Capture and Storage Through Multi-criteria Decision Analysis : A Case Study of a Swedish Pharmaceutical Company

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Aleksander Vuksanovic; Marko Gajic; [2022]
  Keywords : CCS; BECCS; MCDA; PESTLE; Opportunities and Challenges; Sustainability; Carbon neutral; Carbon negative; Pharmaceutical industry; Climate change mitigation action; CCS; BECCS; MCDA; PESTLE; Möjligheter och utmaningar; Hållbarhet; CO2 neutral; CO2 negativ; Läkemedelsindustri; Åtgärder för att begränsa klimatförändring;

  Abstract : The latest report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) highlights the great threats of climate change. The chemical industry, including the pharmaceutical sector, is one of the significant contributors to global greenhouse gas emissions (GHG), representing nearly 7% of global carbon dioxide (CO2) emissions. READ MORE

 3. 3. Innovating the learning process in higher education throughthe integration of theory and practice in partnership with Industry and Students

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Daniel Anderson Mlabwa; Farhang Hajipour; [2022]
  Keywords : VUCA; Work-Integrated Learning; Knowledge-Economy; Learning Innovation; Paradigm Shift; Higher Education; Employability; Experiential Learning; VUCA Prime.;

  Abstract : The VUCA (which stands for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) conditions have overshadowed the national and global higher education systems, and social and economic systems are increasingly becoming dependent on knowledge and innovations. There is a call for the global higher education systems to attain a new set of quality standards (Waller et al. READ MORE

 4. 4. Regenerativa designprinciper applicerade på bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Michelle Bäckström; [2022]
  Keywords : regenerativ design; stadsbyggnad; landskapsarkitektur; ekosystemtjänster; hållbarhetsanpassningar; tropism;

  Abstract : I denna uppsats analyseras bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala utifrån regenerativa designprinciper, baserade på teorier om regenerativ design samt exempel på tidigare projekt där regenerativ design tillämpats. För att en övergång mot ett verkligt hållbart stadsbyggande ska kunna ske kan det vara betydande att inte enbart fokusera på att minska skadan på miljön, utan istället skapa urbana projekt som ger positiva effekter på miljön och främjar en samevolution mellan mänskliga och ekologiska system. READ MORE

 5. 5. The environmental and social impact from digitization in buildings : A case study of the transformation and current conditions on the University hospital of Northern Sweden

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Matilda Melén; Alma Wenhov; [2022]
  Keywords : digitization; building automation; HVAC; energy efficiency; qualitative interview; quantitative interview; LCA; maintenance techniques; environmental analysis; condition-based maintenance; preventive maintenance; reactive maintenance; NUS; the university hospital of northern sweden; Schneider Electric; CO2; transportation; efficiency; indoor comfort; indoor climate; climate change; digitalisering; fastighetsautomation; HVAC; energieffektivisering; kvalitativ intervju; kvantitativ intervju; LCA; underhållsstrategier; miljöanalys; konditionsbaserat underhåll; förebyggande underhåll; reaktivt underhåll; NUS; Norrlands Universitetssjukhus; Schneider Electric; CO2; transporter; effektivitet; inomhuskomfort; inomhusklimat; klimatförändring;

  Abstract : To improve sustainability, social, environmental and economic aspects needs to be considered. The most optimal result appears when all three aspects are balanced equally, this is however often overseen by private investors, who focuses only on reaching economic sustainability at the expense of social and environmental sustainability. READ MORE