Essays about: "Socialdemokraterna"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word Socialdemokraterna.

 1. 1. Costs for Floating Solar Power in Sweden

  University essay from Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Author : Linus Fredskov; Mikael Renardsson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : År 2016 slöts energiöverenskommelsen av de fem riksdagspartierna Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Denna överenskommelse innebär att Sverige målsäter att år 2040 ha en helt förnybar energiförsörjning. READ MORE

 2. 2. Den strategiska maktkampen - En teoriprövande fallstudie av Socialdemokraternas och Moderaternas påverkan på Sverigedemokraternas elektorala framgång

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Sofia Jung; Anna Sander; [2020]
  Keywords : Bonnie Meguid; mainstream party; niche party; Manifesto Project Database; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna.; Law and Political Science;

  Abstract : The purpose of this study is to develop a further understanding of how mainstream parties and their strategy use can alter the electoral outcome of niche parties. This study centers on Sweden; the niche party in question is Sverigedemokraterna whereas the mainstream parties are Socialdemokraterna and Moderaterna. READ MORE

 3. 3. The use-value system and deregulation : A study about the January agreement and the reform proposition effect on the rental market

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Axel Bjöörn; Adam Croce; [2019]
  Keywords : Rental market; January agreement; Deregulation; Hyresmarknad; Januariavtalet; Fri hyressättning;

  Abstract : Bostadspolitiken har länge varit en het fråga i samhället. Att det är svårt att få ett boende i form av ett förstahandskontrakt i Sveriges storstadsregioner har nog ingen missat. READ MORE

 4. 4. Rent-setting system and January agreement; An analysis of the rental housing market

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Alfred Pethrosson; Nadin Muhieddine; [2019]
  Keywords : Rent-setting system; January agreement; rental housing market; real estate law; protected; Hyressättningssystem; Januariavtalet; hyresbostadsmarknad; fastighetsjuridik; besittningsskydd;

  Abstract : I uppsatsen redogörs för hur olika hyressättningssystem har varierat i Sverige under det senaste seklet. De hyressättningssystem som behandlas är hyresreglering, bruksvärdessystemet samt marknadshyra. En historisk bakgrund inför respektive systems tillblivelse skildras genom sammanställning och bearbetning av rättskällor. READ MORE

 5. 5. Forging a narrative : Political narratives in Swedish parties

  University essay from Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Author : Axel Karlsson; Alexander Kores; [2016]
  Keywords : Political narratives; party identity; political science; Sweden; party norms;

  Abstract : The following thesis is an analysis of the self-narratives of the parties in the Swedish Riksdag and how these are used to construct the identities of the parties. For this purpose, we studied narrative theory and theories about identity in order to build a framework which would allow us to investigate the narratives of these parties. READ MORE