Advanced search

Showing result 1 - 5 of 22 essays matching the above criteria.

 1. 1. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Vendela Orosco Lindström; [2019]
  Keywords : stereotypies; crib-biting; equine; genetic; heritability; box-walking; behavior;

  Abstract : The horse is an herbivore herding animal, living in small family groups and spend most of the day searching for food. Modern horse-keeping can limit the possibilities for the horse to perform its natural behaviors, that can lead to a stereotypic behavior. READ MORE

 2. 2. Att (få) tänka och forma ett samhälle : en studie om mötet mellan konstnärliga metoder och stadsutveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elise Jönsson; [2019]
  Keywords : konst; stadsutveckling; konstnärliga metoder; medborgardeltagande; social hållbarhet; demokrati; offentlighet;

  Abstract : Arbetet för en hållbar utveckling inrymmer ett ökat behov av förändrade former för planering, stadsutveckling och förvaltning. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv eftersträvas nya metoder för att öka människors möjligheter att involveras i samt påverka stadsutvecklingen. READ MORE

 3. 3. Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Fanny Blom; Sandra Danielsson; [2019]
  Keywords : värdeskapande; hållbart entreprenörskap; value co-creation; hållbara värden; extrinsic and intrinsic values; egovärde;

  Abstract : Att skapa och driva företag med en hållbar grund är en av framtidens största utmaningar. I ett hållbart företag samverkar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för att skapa ett värde som företaget kan få någon ekonomisk vinst ur. För att främja ett sådant företagande krävs det att det finns en drivkraft för att skapa det. READ MORE

 4. 4. Vet du vad, vi kan inte bete oss hur som helst : män som organiserar sig för jämställdhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefine Palmgren; [2018]
  Keywords : män och jämställdhet; nya sociala rörelser; kulturellt kapital; socialt kapital; ekonomiskt kapital;

  Abstract : Denna studie utforskar två lokalgrupper i den ideella rörelsen MÄN för jämställdhet. MÄN har vuxit snabbt i samband med #MeToo-kampanjen. READ MORE

 5. 5. School grounds : children’s perspectives on qualities, use and social support

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Sofie Hallin; [2018]
  Keywords : school grounds; green school grounds; children’s environment; children’s health; school grounds as social environments; sense of community; security; safety;

  Abstract : School grounds are places where children spend a lot of time during all of their school years, and therefore central for many children’s everyday life. School grounds are an important part of the school settings that affect several dimensions of children’s health, since the built environment can facilitate or constrain physical activity. READ MORE