Essays about: "Socioemotional Wealth"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words Socioemotional Wealth.

 1. 1. The Impact of Socioemotional Wealth on Product Innovation in a Family Firm

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Nils Richard Rosengren; Saman Abbasi; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Get the Girl a Brewery, Now! A Thematic Analysis of Organisational Ambidexterity in Family Businesses

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Adam Palmborg; Sebastian Hellström; [2018-08-01]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 3. 3. Nature of relationships between stakeholders and family business : Empirical evidence from small hospitality business in Italy

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Author : Alfredo Buonocore; Sumeera Bano Iqbal; [2018]
  Keywords : Family business; Stakeholder Theory; Nature of Relationships; Hospitality Industry; Small Firms; Socioemotional Wealth; Southern Italy.;

  Abstract : Background: This paper focuses on nature and role of relationships in small hospitality firm in the Southern Italian context. Based on previous literature relationships in small firms are highly related to trust, common understanding and mutual benefits. READ MORE

 4. 4. Evaluation of the impact of ownership structure on Environmental and Social performance : Evidence from Swedish companies

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Author : Olga Keynonen; [2018]
  Keywords : Corporate Social Responsibility CSR ; Ownership structure; Agency theory; Stakeholder theory; Socioemotional wealth SEW ; Environmental Performance; Social Performance; Majority control; Minority control; Management control; Foreign ownership;

  Abstract : Corporate social responsibility (CSR) is widely discussed in the business community in terms of its effectiveness. However, studies of factors that can affect CSR are not so many. The purpose of this study is to evaluate of the impact of ownership structure on Environmental and Social performance. READ MORE

 5. 5. Barriers to Sustainable Business Model Innovation in Swedish Agriculture

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Jennie Cederholm Björklund; [2017]
  Keywords : Business models; barriers sustainability; agriculture; innovation; entrepreneurship; agroecology; Affärsmodeller; agroekologi; entreprenörskap; hinder; hållbarhet; innovation; lantbruk;

  Abstract : Bakgrund: Svenska företag inom lantbruks- och livsmedelssektorn (s.k. agri-food) behövermöta ökade behov av hållbar samhällsutveckling med livskraftig landsbygd och ökadefterfrågan på livsmedel, samt utnyttja det gynnsamma läget framtida klimatförändringar förmed sig (Horizon 2020, Tell et al., 2016b). READ MORE