Essays about: "Sofia Arvidson"

Found 2 essays containing the words Sofia Arvidson.

 1. 1. Med leken i fokus : ett gestaltningsförslag för Vittra förskolegård i Vallentuna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Arvidson; Matilda Nilsson; [2013]
  Keywords : förskolegård; förskola; lek; barns utomhusmiljö; gestaltning; preschool yard; preschool; play; children’s outdoor environment; design;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att visa hur en förskolegård kan gestaltas med utgångspunkt i barns lek. Med vårt arbete vill vi belysa att den fysiska miljön påverkar hur bra leken utvecklas på förskolegården och därmed påverkar barnets olika upplevelser och erfarenheter under utomhusvistelsen. READ MORE

 2. 2. Tillgänglighetslösningar i utemiljö : en fallstudie på Uppsala Resecentrum

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Arvidson; [2011]
  Keywords : tillgänglighet; tillgänglighetslösningar; funktionshinder; handikapp; handikappsanpassningar; Resecentrum; ledstråk;

  Abstract : Access for disabled people in the outdoor environment is an important and accurate issue for landscape architects. The demands on public places are increasing and the aim is that everyone should be able to use the environment and be a part of the society. To enable this, landscape architects must put and extra effort to their design. READ MORE