Essays about: "Sofia Bååth"

Found 2 essays containing the words Sofia Bååth.

 1. 1. Begravningsplatsens servicestationer : gestaltning för funktion, estetik och användarvänlighet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Bååth; [2016]
  Keywords : begravningsplats; gestaltning; kyrkogård; servicestation; skötsel; tillgänglighet;

  Abstract : Gravskötsel blev en allt större fråga under 1900-talet i takt med att begravningsplatsernas kvarter öppnades upp och gravarna inte längre skymdes bakom häckar. Ovårdade gravar ansågs förstöra begravningsplatsernas helhetsintryck och lösningen blev att ställa större skötselkrav på gravarnas ägare. READ MORE

 2. 2. Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar : gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Lagerkvist; Sofia Bååth; [2015]
  Keywords : dagvattenbädd; ekologisk dagvattenhantering; Norra Djurgårdsstaden; Rain Garden; regnträdgård;

  Abstract : I Stockholm pågår i dagsläget ett stadsutvecklingsprojekt som kallas Norra Djurgårdsstaden, där visionen är att skapa en hållbar och klimatanpassad stadsdel i världsklass. Stockholms stad har valt att bland annat arbeta med olika former av ekologisk dagvattenhantering i projektet, där en av dessa former är regnträdgårdar. READ MORE