Essays about: "Sofia Hane"

Found 2 essays containing the words Sofia Hane.

 1. 1. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 2. 2. Trygghet i offentliga parker : en studie om hur teorin CPTED kan appliceras på Månstensparken i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2019]
  Keywords : CPTED; trygghet; offentlig park; Månstensparken; Uppsala;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl teorin Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) går att tillämpa när nya offentliga parker planeras. För att kunna besvara det valdes Månstensparken ut och efter platsbesök och observationer var det möjligt att granska parken utifrån fem nyckelprinciper som CPTED står för. READ MORE