Essays about: "Sofia Mattsson"

Found 2 essays containing the words Sofia Mattsson.

 1. 1. THE EFFECTS OF VISUAL SUPPORT BY A THREEDIMENSIONAL STAIRCASE MODEL ON INDOOR NAVIGATION AND SPATIAL ORIENTATION DURING VERTICAL MOTION

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Sofia Larsson; Pauline Mattsson; [2019]
  Keywords : Indoor navigation; spatial ability; vertical motion; visual aid; Inomhusnavigering; spatial förmåga; vertikal rörelse; visuellt hjälpmedel;

  Abstract : Vertikala strukturer i byggnader har blivit väldigt vanligt och mer komplexa, därmed ökar vikten av wayfinding. Syftet med denna studie var att undersöka om en tredimensionell modell av en spiraltrappa ökar spatiala orienteringen när man rör sig vertikalt via den motsvarande existerande trappan. READ MORE

 2. 2. Communicating beyond the word - designing a wearable computing device for Generation Z

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för designvetenskaper; Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Sofia Mattsson; Caroline Alvtegen; [2014]
  Keywords : Wearable Computing; implicit Human-Computer Interaction; Participatory Design; Communication behaviors; Generation Z; Technology and Engineering;

  Abstract : Humans have always communicated with each other. When the smartphone technology was launched on the market, it revolutionized the way people communicate. This smartphone technology is constantly evolving and during 2014 wearable computing seems to be in the focal point at most smartphone technology conferences. READ MORE