Essays about: "Sofie Berg"

Found 4 essays containing the words Sofie Berg.

 1. 1. Bygglekplatsens utmaningar och möjligheter : om barns behov av utmaningar och samhällets behov av säkerhetskrav

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Berg; [2019]
  Keywords : bygglekplats; adventure playground; risktagande; lek; utmaningar; säkerhet; barn; lekplats; svensk standard;

  Abstract : Under 60- och 70-talen var bemannade lekplatser där barn fick tillgång till material och verktyg för att själva bygga upp sin lekmiljö vanliga i Sverige. Dessa skapades för att ge barn möjlighet att testa sina förmågor och fantasi i en trygg miljö. Idag har dock nästa alla dessa, så kallade bygglekplatser, lagts ner. READ MORE

 2. 2. The Effect of Non-Audit Services on Auditor Independence : A study on 11 food retail- and wholesale companies in the United Kingdom

  University essay from Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Author : Sofie Berg; Caroline Moré; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Purpose – The purpose of this study is to investigate the effect of non-audit services on auditor independence, and the importance of non-audit services as a source of income for audit firms in the United Kingdom. Design/method/approach – This study will examine 11 companies in the food retail- and wholesale industry during 2007 - 2014. READ MORE

 3. 3. Betydelsen av naturkontakt i tidig ålder för framtida naturanknytning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Berg; [2015]
  Keywords : natur; barn; uppväxtmiljö; föräldrar; miljöengagemang; naturminnen;

  Abstract : I Norden har vi länge haft en kultur som sagt att utomhusvistelse och friluftsliv har en positiv inverkan på vårt välbefinnande och vår hälsa. Genom denna kultur uppmuntras barnen i tidig ålder att tillbringa mycket tid utomhus och naturen blir en självklar plats för lek i många familjer. READ MORE

 4. 4. Are There Any Variables Not Yet Tested That Can Help Explain Real Estate Price Variation? : -An econometric analysis of real estate prices in Stockholm

  University essay from Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Sofie Andersson; Johanna Buhr-Berg; [2013]
  Keywords : Economics; Regression analysis; Econometrics; Forecasting; Real estate pricing; Valueguard;

  Abstract : Aim: The purpose of this study is to find new variables that can help explain the variation in the prices of apartments in the county of Stockholm.Method: By using recreated variables from an existing model created by Claussen, Jonsson and Lagerwall (2011) on behalf of Sweden’s central bank, and adding new variables obtained by the realtor Erik Olsson and the housing ad website Hemnet, the goal is to find a model that explains as much of the price variation as possible. READ MORE