Essays about: "Sofie Tinggren"

Found 2 essays containing the words Sofie Tinggren.

 1. 1. Udder health inflammatory markers in camel milk (Camelus dromedarius) and milk yield

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Tinggren; [2019]
  Keywords : camel; subclinical mastitis; inflammatory markers; milk yield;

  Abstract : Kenya is one of the biggest producers of camel milk in the world. Apart from milk production, camels are also a very important source of food and income for pastoralists. Camels (Camelus dromedarius) are well adapted to the harsh environments and arid parts of the country. READ MORE

 2. 2. Utfodring med jäst (Saccharomyces cerevisiae) till mjölkkor : effekter på torrsubstansintag, våmdigestion och mjölkproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sofie Tinggren; [2016]
  Keywords : torrsubstansintag; jäst; Saccharomyces cerevisiae; mjölkkor; mjölkproduktion;

  Abstract : Att bibehålla en god produktion och god hälsa hos mjölkkor har alltid varit en viktig fråga för mjölkproducenter. Under en mjölkkos liv finns det perioder då kon går ner i avkastning och i foderintag. Anledningarna till en lägre mjölkavkastning kan vara flera, men problem med våmfloran eller värmestress är två anledningar. READ MORE