Essays about: "Solanum tuberosum"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words Solanum tuberosum.

 1. 1. Biological control and growth promotion in Solanum spp.

  University essay from SLU/Dept. Of Plant Biology

  Author : Johannes Klint; Niklas Zeiner; [2020]
  Keywords : plant growth promoting rhizobacteria; biological control; Solanum tuberosum; Phytophthora infestans; alternaria solani;

  Abstract : Potato (Solanum tuberosum) is Sweden’s most treated crop in terms of chemical disease control, primarily to prevent potato late blight caused by Phytophthora infestans. Another important disease is potato early blight caused by Alternaria solani. READ MORE

 2. 2. Växtskyddsstrategier för gotländska grönsaker : morot, potatis och lök

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lovisa Sjöstedt; [2019]
  Keywords : Allium cepa; Daucus carota; patogen; skadedjur; Solanum tuberosum;

  Abstract : I detta arbete redovisas litterära grunder om växtskydd för olika skadegörare och patogener för morot, potatis och lök. Dessutom redovisas olika växtskyddsstrategier som används idag av gotländska grönsaks- och rotfruktsodlare för att hantera de mest förekommande formerna av angrepp på morot, potatis och lök. READ MORE

 3. 3. Svartpricksjukans betydelse för skalkvalitet i matpotatis

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Philip Zandelin; [2018]
  Keywords : svartpricksjuka; black dot; Colletotrichum coccodes; skalsjukdomar; potatis; Solanum tuberosum;

  Abstract : I Sveriges odlas mer än en halv miljon ton matpotatis (Solanum tuberosum) årligen. I takt med att potatisen tvättas och paketeras i allt större utsträckning har kraven på utseende och storlek fått en ökad betydelse. Det har inneburit att skalmissfärgningar fått en ökad betydelse. READ MORE

 4. 4. Sjukdomsidentifiering i potatis och stråsäd med luftburna multispektrala sensorer

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Martin Holmberg; [2017]
  Keywords : höstvete; bladmögel; svartpricksjuka; UAS; Solanum tuberosum; Triticum aestivum;

  Abstract : Potato (Solanum tuberosum L.) and winter wheat (Triticum aestivum L. READ MORE

 5. 5. Sequence analyses of novel Potato virus YNTN and resistance-breaking PVYO isolates from Sweden

  University essay from SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Author : Asmaa Youssef; [2017]
  Keywords : defective RNA molecules; D-RNAs; phylogeny; potato tuber necrotic ringspot disease; potyvirus; PVYNTN; PVY strains; recombination;

  Abstract : Potato virus Y (PVY) is a devastating potato pathogen affecting potato (Solanum tuberosum) production worldwide. In the last few decades, novel PVY recombinant genotypes have been described to induce severe symptoms in numerous potato cultivars. READ MORE