Essays about: "Sonja Otell"

Found 1 essay containing the words Sonja Otell.

  1. 1. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

    University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
    Keywords : Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

    Abstract : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. READ MORE