Essays about: "Sorte"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word Sorte.

 1. 1. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 2. 2. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kalle Ågren; [2020]
  Keywords : kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Abstract : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. READ MORE

 3. 3. Den rekreativa kyrkogården : en analys av Hammarby kyrkogård utifrån två teorier för gröna miljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Andersson; Emma Rahm; [2019]
  Keywords : kyrkogård; parkkvalitet; restorativ miljö; Hammarby kyrkogård; grön miljö;

  Abstract : Genom platsbesök och en litteraturstudie ämnar detta kandidatarbete föra en diskussion kring hur kyrkogårdar lämpar sig som mångfunktionella platser och de konflikter som kan uppstå när kyrkogårdar får flera användningsområden. I litteraturstudien förklaras att kyrkogårdarna, i både nutid och dåtid, används i syfte för rekreation. READ MORE

 4. 4. Samvaro och rekreation : ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Åsa Wolgast; [2017]
  Keywords : gestaltning; miljöpsykologi; park; Sorte;

  Abstract : Syftet med detta kandidatarbete var att ta fram ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby. Gestaltningsförslagt utarbetades med hjälp av landskapsarkitekten Gunnar Jarle Sortes åtta definitioner för en god park. READ MORE

 5. 5. Stadsträdgården, Uppsala : en studie utifrån Gunnar Jarle Sortes teori om parkkvaliteter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnéa Gustafsson; Julia Olsson; [2017]
  Keywords : förbättringssförslag; Gunnar Jarle Sorte; miljöpsykologi; parkkvaliteter; Stadsträdgården;

  Abstract : Parker har en central roll inom landskapsarkitektur och en stor inverkan på människors hälsa. För att förstå vad som gör att vissa parker föredras framför andra kan miljöpsykologisk forskning studeras. READ MORE