Essays about: "Sorting quality"

Showing result 1 - 5 of 50 essays containing the words Sorting quality.

 1. 1. Real Time Depth Sorting of Transparent Fragments

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Axel Lewenhaupt; [2019]
  Keywords : Computer graphics; transparency; realtime; 3D; rendering; Datorgrafik; transparens; realtid; 3D;

  Abstract : Using transparency is an important technique for modelling partial coverage in computer graphics and is used for a variety of effects such as hair, fur, glass, smoke and particle effects. Replacing the per object sorting as the dominant algorithm used in real time 3D engines with anew algorithm with less rendering artifacts could let artists use more transparency and effects in their scenes. READ MORE

 2. 2. How can artificial intelligence-based sorting solutions support the realisation of circular economy and closed loop recycling of scrap tyres : A case study at Ragn-Sells

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Sara Kilander; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Tyre rubber is a lightweight, elastic, shock- and noise absorbing, UV resistant, insulating material with high tensile strength that perform well in a broad range of temperatures. These are all valuable qualities that point to the benefit of recycling and reusing the material in high quality products and applications for as long as possible. READ MORE

 3. 3. Längre stocklängder i svenskt skogsbruk : potential och förutsättningar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Anton Henriksson; [2019]
  Keywords : avverkning; aptering; stocklängd; sågverk; postning; helstam; röntgen;

  Abstract : Globalt sett avverkas cirka två tredjedelar av allt virke helt maskinellt. Sett till avverkad volym sker 52 % av det maskinella avverkningarbetet enligt helstamsmetoden och 48 % enligt kortvirkesmetoden. READ MORE

 4. 4. Förekomsten av mörkt, fast och torrt (DFD) nötkött i Sverige : faktorer som påverkar uppkomsten av kvalitetsdefekten

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Sanna Pasanen; [2018]
  Keywords : slakt; köttindustri; stressfaktorer; storboskap; köttkvalitet; nötkreatur; djurskydd;

  Abstract : Denna studie behandlar kvalitetsdefekten Dark, firm and dry (DFD) i nötkött. Det är ett tillstånd som uppkommer i slaktkroppen post mortem och gör köttet mörkt, fast och torrt. Defekten är ett resultat av en kraftig förbrukning av glykogen i skelettmuskulaturen innan slakt som en respons på kronisk eller långtidsstress. READ MORE

 5. 5. Recyclability by Design of Flexible Packaging

  University essay from Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Author : Rafael Ferrándiz Martínez; [2018]
  Keywords : flexible packaging; recyclability; shelf-life; barrier film; structures; Technology and Engineering;

  Abstract : This research has established a different approach towards a better design in packaging development for the Early Life Nutrition portfolio of Danone Nutricia Research. During this study, the value chain of plastic flexible packaging has been analysed by looking into the different technologies used at the sorting centres as well as technologies used to recycle multilayer films (e. READ MORE