Essays about: "Sound insulation"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words Sound insulation.

 1. 1. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  University essay from Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Keywords : Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Abstract : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. READ MORE

 2. 2. Quality assessment of mineral wool insulation plates : Using ultrasonic non-destructive testing

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Linus Ikonen; Daniel Nilsson; [2019]
  Keywords : Non-destructive testing; linear ultrasound; mineral wool; fibrous materials; acoustics; frequency response; signal attenuation; Oförstörande provning; linjärt ultraljud; stenull; fibrösa material; akustik; frekvenssvar; signalförsvagning;

  Abstract : In the manufacturing process of mineral wool insulation plates, defects arise, such as unmelted base minerals and uncured binder which gets embedded within the plates. To be able to sort out these defective plates from a manufacturing line, a reliable quality assessment is needed. READ MORE

 3. 3. Vilka aspekter är viktiga att beakta vid byggnation av maskinhall : en enkätstudie hos lantbrukare

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Christian Esbjörnsson; William Montgomery; [2019]
  Keywords : enkätundersökning; oljeavskiljare; produktionsgrenar; solceller; verkstad; värmesystem; maskinförvaring; totalentreprenad;

  Abstract : I samband med att dagens produktionsgrenar inom lantbruk blir omfattande och även gårdarnas maskiner blir större så krävs det byggnader som är anpassade till det, vilket inte brukar vara fallet. De maskinhallar som byggdes förr är alldeles för låga i tak och för små. READ MORE

 4. 4. Multilayered Lamination for Acoustic Board Manufacturing

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Angelica Madeland; [2019]
  Keywords : Acoustic panels; lamination techniques; sound absorption; insulation; Technology and Engineering;

  Abstract : Saint-Gobain Ecophon manufactures acoustic ceiling tiles made primarily of glass wool and are interested in exploring the idea of a new manufacturing technique – using thinner layers of material and laminating these together. The possible benefits are, amongst others, the ability to use different kinds of material where they are the most useful, reduced costs, larger amounts of recycled material, less material waste, and more customizability. READ MORE

 5. 5. Game engine based auralization of airborne sound insulation

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Author : Jimmy Forsman; [2018]
  Keywords : Auralization; Building acoustics; Airborne sound insulation; EN 12354-1; Room acoustics; Audio engines for virtual reality; Game engine;

  Abstract : Describing planned acoustic design by single number ratings yields a weak link to the subjective event, especially when the single number ratings are interpreted by others than experienced acousticians. When developing infrastructure, tools for decision making needs to address visual and aural perception. READ MORE