Essays about: "Sows"

Showing result 1 - 5 of 86 essays containing the word Sows.

 1. 1. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michaela Österman; [2021]
  Keywords : bobyggnadsbeteende; smågrisöverlevnad; smågrisdödlighet; bobygge; grisning;

  Abstract : Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. READ MORE

 2. 2. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Julia Carlsson; [2020]
  Keywords : ljusperiod; ljus intensitet; artificiell belysning; säsongsbunden infertilitet; laktation; grisning;

  Abstract : Det är av stor ekonomisk betydelse för lönsamheten i en intensiv grisproduktion att ha fungerande reproduktion och produktion av smågrisar. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken effekt ljus och mörker har för suggor och gyltor i olika produktionsstadier samt inverkan av ljusperiod eller ljusintensitet. READ MORE

 3. 3. Gyltors anpassningsförmåga till nya miljöer : i relation till ras och social miljö

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Hellsten; [2020]
  Keywords : gris; gylta; social behandling; genotyp; isolering;

  Abstract : Since 1988, Sweden has had legal requirements to keep gestation sows group-housed. In 2012 there was a switch in the Swedish breeding material ant the Dutch Yorkshire (DY) was introduced to the Swedish producers, a breed that has been kept in individual stalls in comparison to the Swedish breeds, like Swedish Yorkshire (SY) that DY replaced. READ MORE

 4. 4. Inverkan av suggans ålder och utfodring på råmjölkens mängd och sammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna-Karin Sellberg; [2020]
  Keywords : gris; råmjölk; sammansättning; ålder; kullnummer; utfodring;

  Abstract : Newborn piglets have small energy reserves consisting of fat and glycogen, most of which are deposited in the liver and muscle tissues and therefore not available for thermoregulation. Hence, it is of utmost importance for the piglet's survival that it receives nourishment (colostrum) from the sow as soon as possible after birth to cover the piglet’s survival needs and enable a healthy increase in body weight. READ MORE

 5. 5. Dystoki och kejsarsnitt på marsvin : enkätstudie till veterinärer och marsvinsuppfödare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sandra Stolzenberg; [2020]
  Keywords : dystoki; kejsarsnitt; marsvin; toxikos; dräktighetstoxikos; dräktighet;

  Abstract : Dystoki och andra dräktighetsrelaterade problem är relativt vanligt hos marsvin. Honan bör vara i lagom ålder och hull inför en dräktighet. Många marsvin som lever som sällskapsdjur lider av övervikt. Detta kan predisponera för problem vid dräktighet och förlossning. READ MORE