Essays about: "Spanien"

Showing result 1 - 5 of 53 essays containing the word Spanien.

 1. 1. Phenomics of sexual conflict in Ischnura elegans

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Kent Johansson; [2022]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : En trollsländas guide till att undvika trakasserier Det finns många arter där individer inom arten har olika färger. Färgen kan skilja sig mellan hanar och honor, men även mellan individer av samma kön. Trollsländan "Större kustflickslända" är en av dessa arter. READ MORE

 2. 2. Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Melinda Winell; [2022]
  Keywords : Jordgubbar; koldioxidutsläpp; växthusutsläpp; GWP100; LCA; transport; förpackingar; EU-pallar; höga tunnlar; polytunnel; skördemängd; avkastning; södra Europa; Spanien; Sverige;

  Abstract : GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] har studerats för livscykelstadierna transport, förpackningar, transportmaterial samt EU-pallar utifrån två representativa system för en tunnelodling av Fragaria x ananassa i södra Europa respektive i Skåne. Studiens syfte är att utvärdera om lokalt odlade jordgubbar från Skåne är ett hållbart alternativ till Sveriges import av kulturer från södra Europa. READ MORE

 3. 3. Desert garden techniques to ameliorate urban microclimates : an example of application in Granada, Spain

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Otto Lundberg; [2022]
  Keywords : climate change; Egyptian gardens; Persian gardens; Alhambra; urban heat island; desert gardens;

  Abstract : In this day and age we are faced with urban cores getting hotter, with the main drivers being climate change and the urban heat island effect. This gets even more complicated as the parts of Europe that have the largest need too cool down, i.e. the south, has the least amount of space available for interventions in the form of green space. READ MORE

 4. 4. Öka arealen och utbredningen av päronodling i Sverige – går det? : möjligheter och begräsningar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Clara Åberg; [2022]
  Keywords : Pyrus communis; odlingssystem; nordiskt klimat; grundstammar; sorter; lagring; nya sorter; nya grundstammar;

  Abstract : Päronodlingen i Sverige har sedan 70-talet minskat, men sedan mitten på 00-talet har den odlade arealen ökat igen. Europa är en storproducent av päron och de största odlingsländerna är Italien, Turkiet, Nederländerna, Belgien och Spanien. READ MORE

 5. 5. Exploring Urban Rainwater Harvesting in the city of Madrid applying GIS based MCDA expert tools

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Silvia Börjesson Ballesteros; [2022]
  Keywords : Rainwater Harvesting Systems; Pond Harvesting Systems; Nature-based facilities; Climate Change Adaptation; MCDA; ArcGIS; Madrid; Spain; Sustainable water management solutions; Regnvattenuppsamlingssystem; naturbaserade anläggningar; klimatanpassning; urban resiliens; MCDA; ArcGIS; Madrid; Spanien; lösningar för hållbar vattenhantering;

  Abstract : Due to climate change, water resources’ scarcity and distribution variability have generated a growing interest in sustainable water management in recent years. In addition, the growing interest in implementing nature-based solutions for urban resilience leads to the development of decentralized water supply systems such as rainwater harvesting systems (RWHS) as a complementary resource to conventional centralized water supply systems. READ MORE