Essays about: "Spansk litteratur"

Found 2 essays containing the words Spansk litteratur.

 1. 1. Sniglar som skadegörare : förekomst och behov av åtgärder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anna Nilsson; [2016]
  Keywords : sniglar; skadegörare; spansk skogssnigel; åkersnigel;

  Abstract : Syftet med det här arbetet är att öka kunskapen om vilka arter av sniglar som är skadegörare och visa på möjliga strategier för att kontrollera dem. Vilka arter av sniglar har vi som förekommer i Sverige och var förekommer de specifika arterna? Vilka av dem är stora skadegörare och vad är anledningen bakom det? Vilka åtgärder kan man ta till? Jag har begränsat arbetet till arter av sniglar som förekommer i Sverige och fokuserat på trädgårdsproduktion och fritidsodling. READ MORE

 2. 2. ”¡Ay, de la que tiene los pechos de arena!” : En studie av metaforiken i Federico Garcia Lorcas Yerma

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Author : Adam Wickberg Månsson; [2008]
  Keywords : Metafor; Metaforik; Federico García Lorca; Yerma; Paul Ricoeur; Dramatik; Spansk litteratur;

  Abstract : Föreliggande uppsats syftar till att undersöka metaforiken i Federico Garcia Lorcas drama Yerma. Undersökningen tar sin utgångspunkt i föreställningen att metaforiken är betydelsebärande för dramat. Metaforiken fokuseras genom en analys som syftar till att blottlägga struktur hos metaforerna. READ MORE