Essays about: "Spike knots"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words Spike knots.

 1. 1. Phenotypic differences between plus-tree progenies of Sitka spruce (Picea sitchensis) and a comparison with Norway spruce (Picea abies)

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Teresa López-Andújar Fustel; [2019]
  Keywords : Picea sitchensis; growth; heritability; phenotypic and genetic correlations;

  Abstract : Forest productivity and economic gains are two of the most important aspects to consider when managing forests these days. The performance of these depends on rotation periods and yields providing new opportunities to maximize earnings from the forest site and plant material. READ MORE

 2. 2. External timber quality of birch in birch-spruce mixtures

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Fredrik Hörnsten; [2018]
  Keywords : mixed-species forestry; birch-spruce mixtures; external timber quality; birch;

  Abstract : The Swedish forest management model, largely based on monocultures of conifer species, has increasingly come under scrutiny. Its disadvantages to biodiversity, recreation and climate change susceptibility incentivize alternative ways of forest production. Mixtures with a secondary species is one such alternative. READ MORE

 3. 3. Analys av virkeskvalitet i gallringsfri granskog i Dalby

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Joel Engelbrektsson; [2016]
  Keywords : gran; gallring; gallringsfritt; virkeskvalitet; kvalitetsegenskaper;

  Abstract : Granen är ett av Sveriges viktigaste trädslag och har stor efterfrågan från industrin. Granen sköts vanligtvis med trakthyggesbruk med markberedning och plantering som föryngringsmetod, med röjning och ett flertal gallringar innan slutavverkning. Problematik kring gran i samband med gallring involverar främst stormskador och rotröta. READ MORE

 4. 4. Tillväxt, överlevnad och skador för provenienser av Banksianatall (Pinus banksiana, Lamb.) i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Adam Klingberg; [2015]
  Keywords : trädslagsförsök; latitudförflyttning; främmande trädslag; produktionsjämförelse; odlingsvärde; tree species trials; latitude transfer; exotic tree species; production comparison; cultivation value;

  Abstract : Främmande trädslag har i modern tid intresserat skogsbruket i sin jakt på ökad produktion, minskad känslighet för skador, förbättrad anpassning med mera. Ett tidigare oprövat trädslag var banksianatallen (Pinus banksiana, Lamb. READ MORE

 5. 5. A comparison between wood quality and growth in planted and naturally regenerated Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in Sweden and in Poland

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Tomasz Mackowiak; [2013]
  Keywords : Clear cut; crookedness; diameter of the thickest branch; growth; Scots pine; Pinus Sylvestris; natural regeneration; spike knots; wood quality;

  Abstract : Scots pine Pinus sylvestris L. is one of the most important trees species for wood industry in Sweden and in Poland. The silviculture is aiming for high quality timber. This study compares different regeneration methods, initial densities, improved planting material and their impact on wood quality and growth. READ MORE