Essays about: "Split testing"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the words Split testing.

 1. 1. Predicting Birth Outcome Using Cardiotocography and Machine Learning

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Josefine Öder; [2022]
  Keywords : Mathematics and Statistics;

  Abstract : Cardiotography, CTG, is a monitoring method that is commonly used during childbirth. The method measures the fetal heart rate, FHR, alongside the uterine contractions, TOCO. Clinicians use this tool to evaluate the health of the infant, and to observe changes which might imply hypoxia, lack of oxygen supply, for the fetus. READ MORE

 2. 2. Emotion by Design : An exploration of evoking ‘relief’ through a mobile app

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Fredric Birgersson; [2022]
  Keywords : User Experience Design; Emotion; Design Thinking; Branding;

  Abstract : Kurr is a foodtech startup developing a mobile app with the purpose of answering the question “what to eat?”. The company has built a brand identity in order to stand out among the more than 5,7 apps available in the biggest mobile app markets. READ MORE

 3. 3. Detecting gastrointestinal abnormalities with binary classification of the Kvasir-Capsule dataset : A TensorFlow deep learning study

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Author : Mathias Hollstensson; [2022]
  Keywords : TensorFlow; Image classification; Transfer learning; Binary classification; Data augmentation; Video capsule endoscopy; Kvasir-Capsule.;

  Abstract : The early discovery of gastrointestinal (GI) disorders can significantly decrease the fatality rate of severe afflictions. Video capsule endoscopy (VCE) is a technique that produces an eight hour long recording of the GI tract that needs to be manually reviewed. READ MORE

 4. 4. SARS-CoV-2 hos mink i Sverige : sammanställning och analys av övervakningsresultat från två säsonger

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Angelica Johansson; [2022]
  Keywords : SARS-CoV-2; mink; Sverige; serologi; ELISA;

  Abstract : SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen covid-19 hos människor men kan även smitta från människor till vissa djurarter, däribland mink. Det finns erfarenheter från utbrott i minkbesättningar i flera länder som visat att smittspridningen bland minkar skett snabbt när smittan introducerats till en besättning, eftersom minkar är mycket mottagliga för SARS-CoV-2 samt lever under förhållanden av relativt hög djurdensitet på pälsdjursgårdar. READ MORE

 5. 5. Development of a Performance Test for Fuel Filter Media

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Akhil Pavadad; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Globalt sett är tunga transporter starkt beroende av fossila bränslen. Under de senaste åren har deras livslängd och miljöpåverkan granskats under nya uppkomna policyn, vilka är inriktade mot en grönare och hållbar framtid. READ MORE