Essays about: "Sponsring"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word Sponsring.

 1. 1. Measuring the effect of esport sponsorships on brand equity and purchase intentions

  University essay from Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Author : Kevin Shaw; [2019]
  Keywords : Esports; Sponsorship; Brand equity; Brand awareness; Brand associations; Perceived quality; Brand loyalty; Perceived fit; Brands; Marketing; Event; Dreamhack; Counter-Strike; Esport; Sponsring; Varumärkeskapital; Varumärkesmedvetenhet; Varumärkesassociationer; Upplevd kvalité; Varumärkeslojalitet; Upplevd passform; Varumärken; Marknadsföring; Evenemang; Dreamhack; Counter-Strike;

  Abstract : Esport har under de senaste åren vuxit enormt snabbt och kommit att bli ett globalt fenomen. Samtidigt visar de framtida prognoserna att marknaden för esport kommer växa ytterligare, vilket har gjort det attraktivt för varumärken att sponsra lag, event och organisationer. READ MORE

 2. 2. Motivation bakom sponsring : en fallstudie ur sponsorernas perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Fredrik Barnekow; Oscar Wallmark; Heini Mansikkamäki; [2018]
  Keywords : sponsring; motivation; varumärkeskännedom; image; relationer; varumärkesassociation;

  Abstract : Nästan alla människor har någon gång kommit i kontakt med sponsring. Vi ser välkända logotyper från stora företag i samband med idrottsevenemang, konserter och liknande tillställningar. Vid första anblick kanske det inte verkar anmärkningsvärt, lite logotyper utspridda vid olika event. READ MORE

 3. 3. Thanks If – a study of marketing in Swedish podcasts

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Carl-Johan Bondeson; Johan Lindqvist; [2014]
  Keywords : Podcast; kommunikation; sponsring; produktplacering; opinionsledare; receptionsanalys;

  Abstract : Svenska podcaster har exploderat i popularitet de senaste är en och till följd av detta har också intresset för att nyttja mediet som marknadsföringskanal vuxit. I nuläget saknas konsekventa normer för hur producenter av podcaster och deras sponsorer ska göra när reklambudskapen presenteras. READ MORE

 4. 4. Athlete Endorsements and Brand Image : A Study of Consumer Attitudes toward Nike in Light of the Brand’s Association with Tiger Woods

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Carole Ginman; [2010]
  Keywords : Nike; Brand Image; Brand Associations; Endorsements; Tiger Woods; Brand Knowledge; Brand Ambassador; Nike; Varumärke; Image; Associationer; Sponsring; Tiger Woods;

  Abstract : Many brands are using celebrities as spokespeople, to enhance the brand image. This investigation aims to research the effects of athlete endorsements on brand image, in particular, whether Nike has been affected by the change in Tiger Woods’ image due to his recent personal life difficulties. READ MORE

 5. 5. Konsumentens hälsa som en del av företagets sociala ansvar : en fallstudie av två företag inom dagligvaruhandeln

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Minna Bengtsson; [2009]
  Keywords : CSR; Corporate Social Responsibility; livsmedelsbutik; Sverige; folkhälsa;

  Abstract : We are currently more aware than ever about the impact of food on our health, but in the same time this trend put more pressure on the food retailers to do as much as possible to help their customers manage their weight and be healthy in general. This study aims to examine the corporate social responsibility for consumer health in food retailing, in which ways the companies promote healthy eating; in what extent they do it and also the motives for companies for corporate responsibility. READ MORE