Essays about: "Sports association"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words Sports association.

 1. 1. Hopp- och dressyrstammade hästars temperament vid unghästtest : en utvärdering av temperamentsprotokoll för svenska varmblodiga ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Maria Larsson; Martina Stenkvist; [2020]
  Keywords : avel; linjär beskrivning; hästens mentalitet;

  Abstract : Evaluation of temperament protocol at SWB’s young horse test Equestrian sport is considered one of the largest sports in Sweden with approximately 500 000 active participants. The three major disciplines are show jumping, dressage and eventing and the Swedish Warmblood is the most common breed. READ MORE

 2. 2. Core endurance and correlation to spinal rotation mobility and hand grip strength in female horseback riders and soccer players

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Malin Olsson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Bakgrund: Bålstabilitet är nödvändigt för att hålla balansen och möjliggör kraftöverföring genom kroppen. Detta gör bålstabilitet viktigt i vardagliga sysslor, sportutföranden och för att minska risken för skada. READ MORE

 3. 3. ”Hand reach star excursion balance test” : Assessment of dynamic functional mobility in female elite team gymnasts in relation to overuse injuries

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Author : Åsa Bocké; [2020]
  Keywords : adolescents; functional tests; injury prevalence; movement screening;

  Abstract : Background Clinical usable assessment methods to quantify mobility, balance, stability and postural control functions together in a full kinetic chain movement are sparse. Normative data of such dynamic functions in different group of athletes are  still lacking and therefore the relationship between dynamic functional mobility and overuse injuries are also unknown. READ MORE

 4. 4. Bollsinne, staketmålning och allt däremellan : en studie om idrottsföreningars perspektiv på och erfarenheter av integration av unga nyanlända

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Gustafsson; [2020]
  Keywords : sivilsamhälle; nätverk; socialt kapital; tillit; integration;

  Abstract : Denna studie tar sin utgångspunkt i en av Tillväxtverket utsedd socioekonomiskt utsatt kommun, Vingåkers kommun. Föreningslivet runt om i landet fyller många funktioner, bland annat en plats för tillvaro, mening och social interaktion. READ MORE

 5. 5. Examining the Fans’ Perception of Sponsorship Fit in eSports

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Árni Alexander Baldvinsson; Joel Isopahkala; [2019]
  Keywords : eSports; sponsorship; sponsorship fit; perceived fit; eSports fans; Business and Economics;

  Abstract : Title: Examining the fan’s Perception of Sponsorship fit in eSports - Exploratory study of Traditional Sports Determinants of Sponsorship Fit in the Context of eSports. Date of seminar: 2019-06-05 Course: BUSN 39 - Degree Project in Global Marketing Authors: Árni Alexander Baldvinsson & Joel Isopahkala Supervisor: Andrea Lucarelli Keyword: eSports, sponsorship, sponsorship fit, perceived fit, eSports fans Thesis purpose: The main purpose of this thesis is to gain understanding of how fans perceive sponsorships in eSports. READ MORE