Essays about: "Språkdesign"

Found 1 essay containing the word Språkdesign.

  1. 1. Ghoul: A cache-friendly programming language

    University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

    Author : Adam Temmel; [2020]
    Keywords : CPU cache; Language design; Performance; Ghoul.; CPU cache; Språkdesign; Prestanda; Ghoul;

    Abstract : Prestanda har historiskt sett alltid varit av betydelse för nyttjandet av datorer, vilket lett till att processorutvecklare har tagit fram flera olika metoder för att klämma ut mer processorkraft från processorn. Ett av dessa koncept är processorns cacheminne, som ansvarar för att lagra data processorn förväntar sig att behöva inom en snar framtid. READ MORE