Essays about: "Stångby stadsdelspark"

Found 1 essay containing the words Stångby stadsdelspark.

  1. 1. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Jessica Roos; [2019]
    Keywords : ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

    Abstract : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. READ MORE