Essays about: "State owned company"

Showing result 1 - 5 of 66 essays containing the words State owned company.

 1. 1. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Sjöman; [2020]
  Keywords : bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Abstract : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. READ MORE

 2. 2. A Framework for Assessment of and Advancement Towards Sustainable Circular Economy : An application on automotive brake calipers

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Alva Helin; [2020]
  Keywords : Life Cycle Assessment; Material Flow Analysis; Remanufacturing; Circularity; Livscykelanalys; Materialfl ̈odesanalys; Renovering; Cirkularitet;

  Abstract : The current use of natural resources within the industry generally constitutes of linear systems of raw material extraction to waste formation. However, an increased awareness of sustainability issues has resulted in engagements to try to minimise the impacts on the environment that these linear systems impose. READ MORE

 3. 3. The Forgotten Societies of the Welfare State : The Society of Stråssa and its Build-up, put in a Wider Perspective of the Welfare State of Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Author : Jenny Larsson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis shows the build-up of a society in the golden days of the welfare state of Sweden. Stråssa, a small society built up around one big employer – the mine, owned by the Grängesbergsbolaget – is used as a case-study, put in the larger perspective of the welfare state and its values. READ MORE

 4. 4. 1900- talets skogsbruk i kronoparksskogar : en skogshistorisk studie om Håckren och Bjurfors kronoparker

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Therese Prestberg; [2020]
  Keywords : skogshistoria; Domänverket; skogsskötsel; skogsstruktur; Jämtland; Västmanland;

  Abstract : Industrialiseringen av Västeuropa och den efterföljande sågverksexpansion som inträffade i Sverige under 1800-talet påverkade de svenska skogarnas skötsel, struktur och funktion markant. Därmed introducerades nya avverkningsmetoder och debatter om den bästa skogsskötseln drevs. READ MORE

 5. 5. A study of structural organisational transformation through the lens of an institutional logic perspective

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Love Josefsson; Filippa Sjöstrand; [2019-07-03]
  Keywords : Organisational transformation; Institutional logics; Translation; Coexisting logics; Change process; Official authority; State owned company;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE