Essays about: "Statistiska"

Showing result 1 - 5 of 745 essays containing the word Statistiska.

 1. 1. Tillväxt hos alléträd i plantskola : en undersökning på containerodlade alléträd inom släktena Quercus, Acer, Sorbus och Prunus

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Desideria Ahnfelt; [2020]
  Keywords : stamomkrets; plantskola; tillväxt; containerodling; tree trunk circumference; tree size; measurements of trunk; nursery production; tree growth;

  Abstract : Syftet med denna undersökning har varit att utvärdera, diskutera och undersöka tillväxt på stamomkrets på containerodlade alléträd producerade i plantskola. Målet har varit att se vilka slutsatser som kan dras när det gäller tillväxt från ett år till ett annat av fyra utvalda trädsläkten: Quercus, Acer, Prunus och Sorbus. READ MORE

 2. 2. Calibration of Breast Cancer Natural History Models Using Approximate Bayesian Computation

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Oscar Bergqvist; [2020]
  Keywords : Approximate Bayesian Computation; ABC; breast cancer natural history models; random effects; Bayesian statistics; likelihood-free inference; Approximate Bayesian computation; ABC; natural history models för bröstcancer; random effects; bayesiansk statistik; likelihood-fri inferens;

  Abstract : Natural history models for breast cancer describe the unobservable disease progression. These models can either be fitted using likelihood-based estimation to data on individual tumour characteristics, or calibrated to fit statistics at a population level. READ MORE

 3. 3. IGF-1 hos häst : analysmetodik och träningseffekter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Segervall; [2020]
  Keywords : equine; häst; IGF-1; träning;

  Abstract : Hästsporten i Sverige är stor och vi är konkurrenskraftiga i internationella tävlingar. En viktig faktor som påverkas av både fysisk aktivitet, energi- och proteintillförsel är insulin growth factor-1 (IGF1) som är ett hormon som bland annat stimulerar ben- och muskeltillväxt. READ MORE

 4. 4. Synthesis of Tabular Financial Data using Generative Adversarial Networks

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Anton Karlsson; Torbjörn Sjöberg; [2020]
  Keywords : Generative Adversarial Networks; GAN; Generative Modeling; Tabular data; Financial data; Machine Learning; Statistical learning; Applied Mathematics; GANs; Generativa modeller; Tabulär data; Finansdata; Maskininlärning; Statistisk inlärning; Tillämpad Matematik;

  Abstract : Digitalization has led to tons of available customer data and possibilities for data-driven innovation. However, the data needs to be handled carefully to protect the privacy of the customers. Generative Adversarial Networks (GANs) are a promising recent development in generative modeling. READ MORE

 5. 5. Proposal and Evaluation of a Database Data Model Decision Method

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sabina Hauzenberger; Emil Lindholm Brandt; [2020]
  Keywords : Database; data model; Analytical Hierarchy Process; decision method; Databas; datamodell; Analytical Hierarchy Process; beslutsmodell;

  Abstract : A common problem when choosing a data model for a database is that there are many aspects to take into consideration–making the decision difficult and time-consuming. Therefore this work aims to create a decision method that enhances the decision by making it more suitable for the use-case at hand as well as making it quicker. READ MORE