Essays about: "Statliga stödåtgärder"

Found 2 essays containing the words Statliga stödåtgärder.

 1. 1. Who Should Pay for Pollution? - The Relationship between the European Green Deal, State Aid for Environmental Protection, and the Polluter Pays Principle

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Zacharias Lilja Jensen; [2021]
  Keywords : EU-rätt; EU law; konkurrensrätt; State aid; Statliga stödåtgärder; Polluter pays principle; förorenaren betalar principen; Law and Political Science;

  Abstract : Europeiska Kommissionens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi fungerar som rådgivande dokument till Medlemsstater när de utvecklar statliga stödåtgärder för miljöskydd och energi. Kommissionen har lagt till förslag att utvidga riktlinjernas räckvidd för att implementera den europeiska gröna given som fastställer målet för Europa att bli klimatneutralt 2050. READ MORE

 2. 2. European State Aid Policy in Relation to Financial Institutions and the Financial Crisis

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Aleksander Ivarsson; [2010]
  Keywords : EG-rätt; Law and Political Science;

  Abstract : Stabiliteten på finansmarknaden har visat sig vara en viktig fråga för Kommissionen och en integrerad del av EU: s konkurrenspolitik. Den globala finanskrisen, med ursprung i USA, har påverkat de flesta av EU:s medlemsstater och framförallt skadat banker. READ MORE